Trang chủ > Máy in nhãn > Dòng sản phẩm Labemo >

MEP-K10

Băng giấy màu Labemo (5m)

 • XA-18WE1

  ĐEN trên TRẮNG
  Chiều rộng: 18mm
 • XA-12WE1

  ĐEN trên TRẮNG
  Chiều rộng: 12mm
 • XA-9WE1

  ĐEN trên TRẮNG
  Chiều rộng: 9mm
 • XA-18YW1

  ĐEN trên VÀNG
  Chiều rộng: 18mm
 • XA-12YW1

  ĐEN trên VÀNG
  Chiều rộng: 12mm
 • XA-9YW1

  ĐEN trên VÀNG
  Chiều rộng: 9mm
 • XA-18PK1

  ĐEN trên HỒNG
  Chiều rộng: 18mm
 • XA-12PK1

  ĐEN trên HỒNG
  Chiều rộng: 12mm
 • XA-9PK1

  ĐEN trên HỒNG
  Chiều rộng: 9mm

*

Do các cuộn giấy chuyên dụng thuộc loại giấy nhiệt nên nhãn có thể sẽ phai màu.
Tránh sử dụng nhãn gần cửa sổ hoặc tại các vị trí tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ, độ ẩm cao hay ngoài trời.

*

Keo dính sử dụng cho các cuộn giấy chuyên dụng thuộc loại có thể dính lại.
Phụ thuộc vào bề mặt dán, nhãn có thể sẽ bị bóc tách hoặc sót lại mảng dính sau khi tháo bóc.

Đầu trang