Trang chủ > Thiết bị đầu cuối cầm tay > Giải pháp >

Câu chuyện thành công về thi hành và kiểm soát giao thông

Tóm tắt câu chuyện

Đây là một câu chuyện thành công có thực về Thi hành và kiểm soát giao thông của phòng cảnh sát công ở Ấn Độ bắt đầu từ tháng 7 năm nay như một dự án thí điểm. Phòng cảnh sát triển khai Hệ thống quản lý điều tiết giao thông bằng 70 thiết bị đầu cuối dữ liệu công nghiệp dòng Casio IT-3000 vào giai đoạn ban đầu cho tất cả văn phòng và sỹ quan cảnh sát.
Nhà nhập khẩu/Nhà phân phối : Purple Infotech Pvt. Ltd.
Khách hàng : Tamil Nadu Police và Uttarakhand Police, Ấn Độ
Địa điểm : Thành phố Tiruchirapalli, Bang Tamil Nadu ở Ấn Độ
Sản phẩm : Thiết bị đầu cuối dữ liệu công nghiệp IT-3000
Ứng dụng : Thi hành và kiểm soát giao thông

Nguyên nhân cơ bản

Công nghệ thông tin đã cách mạng hóa cuộc sống của chúng ta, các phương pháp hoạt động truyền thống đã được thay thế trong hầu hết mọi bước phát triển của đời sống. Dù đã phải nỗ lực rất nhiều để tích hợp CNTT vào quản lý nhưng vẫn còn rất nhiều điều cần phải làm. Ngày nay, thông tin là chìa khóa và những ai nắm giữ chìa khóa đó trong tầm tay và sử dụng nó sẽ quản lý được mọi việc tốt hơn. Để thu được các lợi ích của công nghệ và theo kịp thông tin, nhà phân phối Casio ở Ấn Độ Purple Infotech Pvt. Ltd. đã phát triển một Hệ thống quản lý điều tiết giao thông tiên tiến.


Sỹ quan cảnh sát Ấn Độ nhập dữ liệu vi phạm vào Thiết bị đầu cuối dữ liệu công nghiệp Casio IT-3000

Chính phủ Ấn Độ đã thực hiện một nỗ lực lớn trong lĩnh vực quản lý giao thông và nó đã được đưa ra để hỗ trợ cảnh sát trên toàn Ấn Độ nhằm giảm vi phạm giao thông và đã đồng ý triển khai các công cụ và đầu tư cần thiết để tăng cường cho quy trình này. Thúc đẩy dự án thí điểm được bắt đầu tại thành phố Trichy ở Tamil Nadu và Dehradun thuộc bang Uttarkhand. Sau khi chứng kiến sự thành công của dự án thí điểm, nhiều bang ở Ấn Độ đang lên kế hoạch triển khai giải pháp TRMS (“Hệ thống quản lý điều tiết giao thông”) ở nhiều thành phố khác. Purple đã triển khai dòng Casio IT-3000 cho dự án này và hy vọng đạt được thị phần lớn trong ngành di động.

Tổng quan về “Tự động hóa toàn bộ trong quy trình vé phạt”


Hình ảnh về “Hệ thống quản lý điều tiết giao thông”

Hệ thống quản lý điều tiết giao thông (“TRMS”) bao gồm PC để bàn và máy in tại các văn phòng kiểm soát giao thông khác nhau bao gồm nhân viên phòng giao thông, máy tính xách tay có máy in tích hợp là Thiết bị đầu cuối dữ liệu công nghiệp Casio IT-3000 cho lực lượng hiện trường để phát vé phạt tại chỗ, khả năng kết nối GPRS do thẻ PC của bên thứ ba cung cấp trong IT-3000 để truy cập thông tin từ máy chủ trung tâm vào Casio. Phần mềm được xây dựng trên nền tảng RDBMS/Oracle-9 để lưu chữ ký và ảnh ở định dạng số, máy chủ trung tâm ở trụ sở giao thông sẽ là đường truyền chính của cảnh sát giao thông, khả năng kết nối giữa RTO (“Phòng vận tải trong vùng”) và máy chủ trung tâm để cập nhật hàng ngày thông tin về giấy phép/phương tiện được ghi lại, phần mềm giao tiếp/ứng dụng để truyền dữ liệu từ máy chủ trung tâm đến các phòng ban/RTO/Casio IT-3000.

Hệ thống quản lý điều tiết giao thông là;

Hệ thống quản lý giao thông trực tuyến tiên tiến

Lần đầu tiên ở Ấn Độ

Năng động, thông minh và hiệu quả

Thay thế tất cả hoạt động thủ công

Dễ giám sát và điều tiết giao thông

Truy cập nhanh vào thông tin giấy phép và phương tiện ngay tại chỗ

Đặt vé phạt ngay tại chỗ

Truy cập ngay vào lịch sử vi phạm trước đó

Các tính năng của ứng dụng E-Challan (Vé phạt) trên IT-3000

Giao tiếp giữa máy chủ và IT-3000 thông qua mạng WLAN hoặc * .

Mỗi vé phạt được đưa ra có một số duy nhất.

Hệ thống IT-3000 để truy cập từ máy chủ chính và hiển thị theo yêu cầu, bảng/mã bật lên, chi tiết về giấy phép và phương tiện, tất cả các kiểu vi phạm, hình phạt, kiểu vé phạt, chi tiết về phương tiện, v.v. để giảm thiểu lượng dữ liệu được sỹ quan cảnh sát nạp vào.

Hệ thống có thể truy cập từ dữ liệu máy chủ chính liên quan đến các vi phạm trước đây của một người vi phạm cụ thể.

Hệ thống IT-3000 có thể nhập và in nhiều vi phạm trên cùng một vé phạt.

Ngày và giờ vi phạm được in trên vé phạt được IT-3000 tạo tự động, do đó giảm thiểu việc nạp dữ liệu theo cách thủ công. Khi nhập vào kiểu vi phạm, phần mềm IT-3000 tự động chèn vào số tiền phạt.

Xác thực vé phạt: Phần mềm IT-3000 xác thực trường vé phạt tự động trước khi in vé phạt. Hệ thống đảm bảo rằng các trường nhất định được hoàn thành phù hợp trước khi cho phép in vé phạt.

Khi tải xuống phần mềm ứng dụng hoặc bảng bật lên hoặc danh sách vào IT-3000 hay tải hồ sơ vé phạt lên máy chủ, đồng bộ hóa hệ thống IT-3000 sẽ diễn ra tự động để giảm thiểu sự can thiệp của con người.

Tự động tải dữ liệu (vé phạt) lên Máy chủ DB.

Xem lịch sử vi phạm trước đó: Ứng dụng cung cấp các tính năng mà khi số phương tiện được nhập vào, máy chủ có thể gửi tất cả thông tin chi tiết liên quan đến phương tiện bao gồm lịch sử vi phạm trước đây và khoản tiền phạt chưa nộp từ các vi phạm trước đây.

Báo cáo cuối ngày được gửi tới tất cả sỹ quan cảnh sát cao cấp qua SMS * từ máy chủ trung tâm.

Giải pháp cho phép nhân viên hiện trường giao thông truy cập cơ sở dữ liệu phương tiện phụ trợ qua GPRS * vào IT-3000.

Ứng dụng cầm tay có khả năng in dữ liệu từ máy in nhiệt được tích hợp.

Điều chỉnh tự động mức ánh sáng màn hình cho sử dụng trong nhà và ngoài trời vì việc truy cập dữ liệu sẽ từ hiện trường.

Có khả năng mã hóa dữ liệu nằm trong IT-3000.

* tính năng được lên kế hoạch xuất hiện trong tương lai gần.

Đầu trang