หน้าแรก > จอเทอร์มินัลพกพา > โซลูชัน >

เรื่องราวความสำเร็จในการควบคุมการส่งสินค้าออก

สรุปเรื่องราว

ผู้นำเข้า/ตัวแทนจำหน่าย : GEO TI Corporation
ลูกค้า : KGB Logistics Co., Ltd.
สถานที่ : Okcheon, ChungBuk Province
สินค้า : DT-X8-10E
การนำไปใช้งาน : การควบคุมการส่งสินค้าออก

ข้อมูลผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : KGB Logistics Co., Ltd
ขอบเขตธุรกิจ : การขนส่งและลอจิสติกส์
พนักงาน : มากกว่า 150 คน
สำนักงานสาขา : มากกว่า 1,000 แห่ง

จอเทอร์มินัลของ KGB Logistics ที่นำมาใช้โดยใช้ DT-X8 สำหรับการใช้การควบคุมการส่งสินค้าออก

ความโดดเด่นที่เลือกใช้

KGB Logistics ได้ใช้ PDA ผ่าน W-LAN สองชนิด ก่อนจะใช้ DT-X8 โดยทั้งหมดเป็น PDA ในประเทศ
เหตุผลหลักที่ KGB เลือก DT-X8 คือ
1. อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานกว่า
2. การเชื่อมต่อ Wi-fi และการส่งข้อมูลที่เร็วกว่า
3. ความทนทานที่เหนือกว่า

หลังจากการนำ DT-X8 มาใช้ ลูกค้ามีความพึงพอใจในคุณสมบัติหลักทั้งสามข้อข้างต้นที่ KGB Logistics ให้ความสำคัญสำหรับ PDA ในประเทศในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

DT-X8-10E จำนวน 40 เครื่องถูกเก็บรักษาไว้บนชั้นวาง และชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

ด้านบนสุดของเพจ