หน้าแรก > จอเทอร์มินัลพกพา > โซลูชัน >

เรื่องราวความสำเร็จของการควบคุมการจราจรและการกำกับงานจราจร

สรุปเรื่องราว

นี่คือเรื่องราวความสำเร็จอย่างแท้จริงในการควบคุมและกำกับงานจราจรโดยสถานีตำรวจในอินเดีย ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้ในฐานะโครงการนำร่อง สถานีตำรวจใช้ระบบการจัดการกฎระเบียบงานจราจรพร้อมกับจอเทอร์มินัลข้อมูลอุตสาหกรรม Casio IT-3000 series จำนวน 70 เครื่องในขั้นต้นในทุกสถานีและเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ผู้นำเข้า/ตัวแทนจำหน่าย : Purple Infotech Pvt. Ltd.
ลูกค้า : Tamil Nadu Police และ Uttarakhand Police อินเดีย
สถานที่ : เมืองติรูชิราปัลลิ รัฐทมิฬนาดูในอินเดีย
ผลิตภัณฑ์ : จอเทอร์มินัลข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม CASIO IT-3000
การนำไปใช้งาน : การควบคุมและการกำกับงานจราจร

เหตุผลเบื้องหลัง

เทคโนโลยีข้อมูลได้ปฏิวัติการปฏิบัติงานของเรา วิธีการทำงานแบบเดิมเปลี่ยนไปไม่ว่าคุณจะทำงานในบทบาทหน้าที่ใด จากความพยายามอย่างเต็มที่ในการผนวกรวม IT เข้ากับการจัดการ ยังคงมีงานที่ต้องทำอีกมาก ในปัจจุบัน ข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งและผู้ที่มีข้อมูลที่เรียกใช้ได้ทันทีจะสามารถจัดการสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีและเพื่อติดตามข้อมูล Purple Infotech Pvt ตัวแทนจำหน่ายของ Casio ในอินเดีย ได้พัฒนาระบบการจัดการกฎระเบียบการจราจรที่ทันสมัย


เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียป้อนข้อมูลการกระทำความผิดในจอเทอร์มินัลข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม Casio IT-3000

รัฐบาลอินเดียให้การผลักดันที่สำคัญในส่วนการจัดการการจราจร และช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วอินเดีย ในการลดการฝ่าฝืนกฎจราจรและตกลงใช้เครื่องมือและการลงทุนที่จำเป็นเพื่อประมูลกระบวนการนี้ จากโครงการนำร่องที่เริ่มต้นที่เมืองทริชีในทมิฬนาดูและที่เดราดุนในรัฐ Uttarkhand หลังจากพิจารณาความสำเร็จของโครงการนำร่อง หลายรัฐในอินเดียกำลังวางแผนปรับใช้โซลูชั่น TRMS (“Traffic Regulatory Management System”) ในเมืองต่างๆ Purple ได้นำมาใช้กับ Casio IT-3000 series สำหรับโครงการนี้ และหวังว่าจะได้รับส่วนแบ่งการตลาดที่น่าพึงพอใจในอุตสาหกรมเพื่อความคล่องตัว

ภาพรวม “กระบวนการออกบัตรทำได้โดยอัตโนมัติ”


ภาพถ่าย “ระบบการจัดการกฎจราจร”

ระบบการจัดการกฎระเบียบจราจร (Traffic Regulatory Management System (“TRMS”)) ประกอบด้วยพีซีเดสก์ท็อปและเครื่องพิมพ์ที่สำนักงานควบคุมการจราจรต่างๆ รวมถึงสำนักงานแผนกงานจราจร คอมพิวเตอร์พกพาพร้อมเครื่องพิมพ์ในตัว ซึ่งก็คือจอเทอร์มินัลข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม Casio IT-3000 ไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานในการออกใบสั่งที่จุดจอด การเชื่อมต่อ GPRS โดยการ์ดพีซีภายนอกใน IT-3000 ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางไปยัง Casio ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นบนระบบ RDBMS/Oracle-9 สำหรับจัดเก็บลายเซ็นและภาพถ่ายในรูปแบบดิจิตัล เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางที่สำนักงานใหญ่การจราจร ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลศูนย์กลางของเจ้าหน้าที่ตำรวจ การเชื่อมต่อระหว่าง RTO (“Regional Transport Office”) กับเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางในการให้สิทธิ์อนุญาต/บันทึกข้อมูลรถยนต์ประจำวัน ซอฟต์แวร์การสื่อสาร/แอพพลิเคชันการส่งข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางไปยังสำนักงานแผนก/RTO's/Casio IT-3000

ระบบการจัดการกฎจราจรเป็น

ระบบการจัดการการจราจรออนไลน์ที่ทันสมัย

ครั้งแรกในอินเดีย

คล่องตัว อัจฉริยะและประสิทธิภาพสูง

แทนที่การทำงานด้วยมือทั้งหมด

การติดตามง่ายและปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร

การเข้าถึงข้อมูลรถยนต์และป้ายทะเบียนขณะปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว

การบันทึกค่าปรับทันที

การเข้าถึงประวัติการกระทำความผิดก่อนหน้านี้

คุณสมบัติ E-Challan (บัตร) Application ใน IT-3000

การสื่อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์และ IT-3000 ทำผ่าน WLAN หรือ GPRS *

ใบสั่ง/บัตรจอดรถที่ออกให้มีหมายเลขเฉพาะ

ระบบ IT-3000 ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้จากเซิร์ฟเวอร์หลักและแสดงผลตามการร้องขอ แสดงตาราง/รหัส รถยนต์และรายละเอียดป้ายทะเบียน ประเภทการกระทำความผิดทั้งหมด ค่าปรับ ประเภทบัตร รายละเอียดรถยนต์ เป็นต้น เพื่อลดจำนวนข้อมูลที่ป้อนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ระบบสามารถเข้าใช้งานได้จากข้อมูลเซิร์ฟเวอร์หลักที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก่อนหน้านี้ของผู้ฝ่าฝืนกฎ

ระบบ IT-3000 สามารถป้อนและพิมพ์การกระทำความผิดหลายครั้งบนบัตรเดียวกัน

วันที่และเวลาของการกระทำความผิดจะพิมพ์ลงบนบัตรโดยอัตโนมัติโดย IT-3000 ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง เมื่อพิมพ์ประเภทการกระทำผิด ซอฟต์แวร์ IT-3000 จะป้อนข้อมูลจำนวนค่าปรับโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบบัตรจอดรถ: ซอฟต์แวร์ IT-3000 จะตรวจสอบฟิลด์ข้อมูลของบัตรโดยอัตโนมัติก่อนพิมพ์บัตร ระบบจะตรวจสอบว่ามีการกรอกฟิลด์ข้อมูลครบถ้วนแล้วก่อนพิมพ์บัตร

เมื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันหรือตารางป๊อปอัพ หรือแสดงรายการใน IT-3000 หรืออัพโหลดบันทึกใบสั่ง/บัตรจอดรถในเซิร์ฟเวอร์ การทำข้อมูลให้ตรงกับระบบ IT-3000 โดยอัตโนมัติ เพื่อลดการแทรกแซงการทำงานโดยผู้ปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด

การอัพโหลดข้อมูล (บัตร) โดยอัตโนมัติลงในเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล

การดูประวัติการกระทำความผิดก่อนหน้านี้: แอพพลิเคชันมีคุณสมบัติเมื่อป้อนหมายเลขทะเบียนรถยนต์แล้ว เซิร์ฟเวอร์สามารถส่งรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับรถยนต์ รวมถึงประวัติการกระทำความผิดก่อนหน้านี้ และยอดค่าปรับคงค้างจากการกระทำความผิดก่อนหน้านี้

รายงานเมื่อสิ้นสุดวันจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจอาวุโสผ่าน SMS * จากเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง

โซลูชั่นช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจราจรเข้าถึงฐานข้อมูลรถยนต์ของสำนักงานสนับสนุนได้โดยผ่าน GPRS * ไปยัง IT-3000

แอพพลิเคชันเคลื่อนที่สามารถพิมพ์ข้อมูลจากเครื่องพิมพ์ระบบความร้อนที่ติดตั้งให้มาในตัว

การปรับระดับความสว่างหน้าจออัตโนมัติสำหรับการใช้งานในอาคารและกลางแจ้ง เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลจะมาจากการทำงานบนท้องถนน

มีความสามารถในการเข้ารหัสข้อมูลที่เก็บอยู่ใน IT-3000

* คุณสมบัติถูกกำหนดให้ใช้งานได้ในอนาคตอันใกล้

ด้านบนสุดของเพจ