หน้าแรก > จอเทอร์มินัลพกพา > โซลูชัน >

เรื่องราวความสำเร็จของระบบจอดรถในตุรกี

สรุปเรื่องราว

ประเทศ : ตุรกี
ตัวแทนจำหน่าย : MOBIT BILISIM A.S
ลูกค้า : เมือง Izmit
ผลิตภัณฑ์ : จอเทอร์มินัลข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม IT-3000M53E
การนำไปใช้งาน : บริการสาธารณะ

ข้อมูลผู้ใช้และการแก้ไขปัญหาการจอดรถ

เมืองอิสมิทเป็นจังหวัดหนึ่งทางตะวันออกของทะเลมาร์มาราและเขตมาร์มารา ซึ่งเชื่อมต่อเอเชียและยุโรป ตั้งอยู่ในเขต ヌatalca-Kocaeli ในมาร์มารา ตอนเหนือติดกับทะเลดำ ตะวันออกและทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับจังหวัดซาการ์ยา และทางใต้ติดกับเบอร์ซา และทางตะวันตกติดตั้งจังหวัดยาโลวาและอิสตันบูล

เทศบาลเมืองได้พัฒนาระบบที่ใช้จอเทอร์มินัลข้อมูลอุตสาหกรรม CASIO IT-3000M53E ในการลดจำนวนรถยนต์ที่จอดในที่ห้ามจอดริมถนน และเพื่อปรับปรุงการจราจรในเมืองและการเดินทางออกจากเมือง แนวคิดนี้ช่วยให้เมืองสามารถเพิ่มรายได้ของเมืองและลดปัญหาการจราจรติดขัด

เจ้าหน้าที่เริ่มใช้งาน CASIO IT-3000M53E ทันทีที่พบรถยนต์จอดอยู่ริมถนน

เจ้าหน้าที่ออกบัตรจอดรถเพื่อเรียกเก็บค่าจอดรถ

การติดตั้ง

ในเดือนกรกฎาคมปี 2008 Mobit Bilisim A.S . – ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ CASIO PA ในตุรกี ได้จัดส่งและใช้งานจอเทอร์มินัล CASIO จำนวน 20 เครื่อง ที่มีซอฟต์แวร์เทอร์มินัลที่ติดตั้งให้มาล่วงหน้าในการติดตั้งครั้งแรกสำหรับเทศบาลเมือง มีการฝึกอบรมการใช้งานจอเทอร์มินัลทันทีสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ออกบัตรจอดรถและเรียกเก็บค่าจอดรถ

การกำหนดค่าระบบ

ระบบควบคุมการจอดรถใช้จอเทอร์มินัล IT-3000M53E และ HA-B61IO (Bridge Satellite Cradle) จอเทอร์มินัลทั้ง 20 เครื่องถูกใช้งานทุกวันโดยเจ้าหน้าที่บนท้องถนน และ HA-B61IO 1 เครื่องตั้งอยู่ในสำนักงาน และใช้เมื่อสิ้นสุดวันเพื่ออัปโหลดข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งทำให้สามารถจัดการการตรวจสอบรายการประจำวันที่บันทึกโดยเจ้าหน้าที่แต่ละคนได้อย่างครบถ้วน และวิเคราะห์อย่างถูกต้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้ให้กับเมือง

เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมรถยนต์จำนวนไม่เกิน 12 คัน (สูงสุด) ที่อนุญาตให้จอดริมถนนตามเส้นสีเหลืองแยกจากพื้นที่การจราจร เจ้าหน้าที่ต้องป้อนข้อมูลในจอเทอร์มินัล เช่น หมายเลขทะเบียนรถ เวลาเริ่มจอดรถและเวลาสิ้นสุด และออกบัตรจอดรถ เมื่อสิ้นสุดเวลาจอดรถ เจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บค่าจอดรถ กระบวนการทั้งหมดในการควบคุมการจอดรถบนถนนทำโดยจอเทอร์มินัล IT-3000M53E เท่านั้น

หน้าจอตัวอย่างการใช้งานปรากฏบนจอเทอร์มินัล CASIO

ตัวอย่างบัตรจอดรถที่ออกโดยจอเทอร์มินัล CASIO

เหตุใดผู้ใช้จึงเลือกใช้ CASIO

ในปัจจุบัน เมืองใช้อุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ในการควบคุมดูแลการจอดรถริมถนนแตกต่างกันจำนวนมาก ส่วนใหญ่ทำให้จำเป็นต้องฝึกสอนเจ้าหน้าที่ในกระบวนการติดตั้งที่ซับซ้อน ซึ่งส่งผลให้ทำลายสิ่งแวดล้อมและใช้ต้นทุนที่สูงเกิน ปัญหาอื่นๆ ที่มีในระบบนั้นคือ ความไม่น่าเชื่อถือหรือไม่เป็นระบบ เช่น มิเตอร์สำหรับที่จอดรถแบบกำหนดจุดจอดถูกติดตั้งเพื่อเก็บค่าจอดรถ แต่ไม่อนุญาตให้ทีมทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจอดรถ

ระบบจอดรถใหม่ด้วยจอเทอร์มินัล CASIO แก้ไขปัญหานี้ และติดตั้งอย่างรวดเร็วทั้งเมือง เพื่อระบุประโยชน์ที่ได้รับจากระบบใหม่โดยเจาะจงมากขึ้น ต่อไปนี้คือประโยชน์ที่สำคัญ


หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานติดตามจำนวนรถยนต์ได้มากขึ้นพร้อมกัน

เครื่องพิมพ์ในตัวความกว้าง 80 มม. ให้การพิมพ์ที่มีคุณภาพและรวดเร็ว

จอเทอร์มินัลน้ำหนักเพียง 820 กรัม ถือง่าย

ไม่ต้องใช้กระบวนการติดตั้งที่ยุ่งยากซับซ้อน

ต้นทุนรวมของระบบใหม่น้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับระบบจอดรถที่ล้าสมัยที่ติดตั้งในพื้นที่จอดรถจำนวนมาก

การทำข้อมูลให้ตรงกันกับเครื่องพีซีทำได้ง่าย

การป้อนข้อมูลด้วยแผงสัมผัสทำได้ง่ายและช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านบนสุดของเพจ